ŠKRM "MOJAČ"

<< Popis udruga

Informacije:


Naziv udruge: ŠKRM "MOJAČ"

Grad: Zablaće, Šibenik

Adresa: Obala palih boraca b.b.

Telefon: 022/354-136

Mobitel: 091/554-9925

Email adresa: skrrmmojac@gmail.com

Kontakt osoba: Vlatko Pažanin

Potražite udrugu na karti: